Attention Deficit Disorder (A.D.D.)
Altijd druk in het hoofd! Dat is van grote invloed op het dagelijks leven. Het bewuste denken staat altijd op “aan”. Het bewust herhalen van de informatie moet omdat je bang bent dat je het vergeet. Dan is het moeilijk nieuwe informatie op te nemen. Bij ADD wordt er vaak gesproken van aandachtstekort. Maar meestal is er sprake van een diepe focus die niet altijd gericht is op het juiste proces. Hierdoor groeit het gevoel van onzekerheid, faalangst en depressiviteit.  Mensen met ADD hebben hulp uit hun omgeving nodig om zichzelf te activeren, en overzicht te houden op hun dagelijkse activiteiten. De invloed van de communicatie, de omgeving en levenswijze zijn groot bij het dagelijks functioneren. In de begeleiding neemt coaching op deze elementen een belangrijke plaats in. Daarnaast is er ruimte voor het ontwikkelen van rituelen en gewoonten. Het doel van de begeleiding richt zich op het besturen  van de autonomie.  Wanneer de mens met ADD overzicht heeft hoe hij/zij de zaken moet aanpakken worden de talenten vanzelf zichtbaar.
Mensen met ADD hebben veel kwaliteiten oa:

  • Bezitten een hoge mate aan creativiteit
  • Beschikken over een goed analytisch vermogen
  • Beschikken over een scherpe intuïtie
  • Hebben een goed gevoel voor humor
  • Komen met ideeën

Deze talenten worden vaak tegengewerkt door onzichtbare factoren zoals het altijd druk in je hoofd zijn en de verkeerde focus hebben. Hierdoor groeit de onzekerheid over het eigen functioneren. Dan neemt de drukte in het hoofd weer toen. Momenten van reflectie inbouwen in de dagelijkse planning is een must.
 
Psycho-educatie ADD/ADHD
Ook bij mensen met ADD blijft psycho-educatie maatwerk. Vanuit de persoonlijke ervaringen, communicatie en het persoonlijke profiel op het gebied van executive functies worden sterke en zwakken kanten besproken en naar oplossingen gezocht om de sterke kanten in te zetten om de zwakken kanten te ondersteunen.
De psycho-educatie kan een activerend karakter krijgen zodat de coach de client activeert om veranderingen op gang te brengen en te houden. Dan worden planningen en actielijsten gemaakt zodanig dat de client zelf ermee aan de slag kan. Maar de psycho-educatie kan ook een ondersteunende rol hebben omdat de coach de client ondersteund bij het tot uitvoer brengen van de gewenste taken.

(Vak) literatuur
Er zijn heel veel boeken op de markt over dit thema en er zullen nog vele volgen! 
Enkele boeken zijn echter toppers die tijdens de begeleidingen vaak aanbod komen: 
Verdwalen in een hoofd vol prikkels, Ans Ettema.