Attention Deficit Hyeractivity Disorder (ADHD)
Mensen met ADHD hebben moeite met het  concentreren op een taak. Doen het liefst  alles tegelijk.  Het werktempo ligt hoog. Voor de omgeving komt het vaak over als dat het werk niet af is.  Het is de hyperactiviteit die zorgt voor een lichamelijke en/ of innerlijke onrust. De meeste mensen met ADHD hebben een gevoel van voortdurende rusteloosheid die hun onrustig maakt en remt bij het vasthouden van de aandacht bij het maken van opdrachten.  Tot slot is de impulsiviteit het derde item dat ADHD zo kenmerkt. Impulsiviteit kenmerkt zich door niet te denken maar te doen, het antwoord op de vraag al te geven voordat de vraag gesteld is. Impulsief zijn in het aangaan van banen, relaties en starten van werkzaamheden.
Mensen met ADHD hebben veel kwaliteiten:

  • Kunnen goed improviseren
  • Kunnen goed en snel handelen in crisissituaties
  • Zijn energiek
  • Zijn niet lang boos
  • Zijn spontaan in contact en praten gemakkelijk.

Psycho-educatie ADD/ADHD
Ook bij mensen met ADD blijft psycho-educatie maatwerk. Vanuit de persoonlijke ervaringen, communicatie en het persoonlijke profiel op het gebied van executive functies worden sterke en zwakken kanten besproken en naar oplossingen gezocht om de sterke kanten in te zetten om de zwakken kanten te ondersteunen.
De psycho-educatie kan een activerend karakter krijgen zodat de coach de client activeert om veranderingen op gang te brengen en te houden. Dan worden planningen en actielijsten gemaakt zodanig dat de client zelf ermee aan de slag kan. Maar de psycho-educatie kan ook een ondersteunende rol hebben omdat de coach de client ondersteund bij het tot uitvoer brengen van de gewenste taken.