Advies aan onderwijsinstellingen (van peuterspeelzaal tot en met universiteit)
Wanneer de onderwijsontwikkeling niet optimaal verloopt kan een schoolobservatie helpen om de leerling met goede adviezen te ondersteunen in de ontwikkeling. Maar goed onderzoek blijft nodig om een leerling goed en deskundig te kunnen begeleiden. De verschillende onderzoeken kunnen niet door SOM consult worden uitgevoerd maar SOM consult werkt nauw met diverse instanties die  diagnosetrajecten verzorgen, samen. Vanuit SOM consult kan er meegedacht worden in het aanleveren van de juiste gegevens zodat er een compleet dossier naar een instantie kan gaan. Dit versnelt vaak de procedure. Een klassenobservatie of een gesprek met de ouders thuis behoort tot de mogelijkheden.
Werkwijze: de school, het samenwerkingsverband of de ouders melden in overleg met elkaar een adviestraject aan.

Kosten: Dit traject wordt begroot op 8 uren. De kosten voor dit traject is rond de EUR 600,=
Ja! We hebben belangstelling voor een Adviestraject Onderwijs. Neemt u contact met ons op?

Let op: Dit wordt via In de regio Den Haag voor de basisscholen door het Steunpunt Autisme noordelijk Zuid-Holland aangeboden.