Autisme Spectrum Stoornis (A.S.S.)
A.S.S is een stoornis waardoor de kleur van het autisme bij ieder mens anders is. Vandaar dat specifiek (ar)rangeren noodzakelijk is.
Mensen met autisme hebben veel kwaliteiten die het gevolg zijn van hun specifieke denkstijl. Belangrijk is om deze kwaliteiten te behouden en uit te bouwen zodat er op tekorten coping strategieën ontwikkeld kunnen worden. Als dit proces op  gang is gebracht kan de zelfstandigheid en het zelfinzicht worden vergroot. De zelfredzaamheid neemt toe en de mens neemt de regie in eigen hand.
De behoefte aan autonomie, relatie en competentie van de client vormen de aspecten voor de begeleiding

Psycho-educatie ASS
Bij psycho-educatie bij mensen met ASS blijft dit traject maatwerk. Vanuit de persoonlijke waarneming wordt aandacht geschonken aan zelfinzicht en identiteit. Mensen met autisme leren makkelijk vanuit de waarneming. Vanuit “dit kijken naar” wordt het denken gestimuleerd. Maar waarneming van details alleen is niet genoeg. Wanneer wij waarnemen kijken we ook naar de context van de waarneming. Mensen met autisme zijn niet gericht op het zien van de context. Ze zijn als het ware contextblind. Het is deze contextblindheid die de begeleiding van mensen met autisme zo bijzonder maakt. Uitgaande van hun kracht namelijk de waarneming, moet de context worden aangevuld.
Methodieken als socratische gespreksmethoden, Ik ben speciaal, Het grote ik boek, Navigeren in de sociale wereld, Handleiding voor jezelf en eigenprogramma’s, vergroten het van het inzicht van eigen handelen in puberteit en adolescentie. Het vergroten van de communicatieve vaardigheden is een belangrijk doel binnen de psycho-educatie. Goede communicatie vergroot de zelfredzaamheid.

(Vak) Literatuur

Er zijn heel veel boeken op de markt over dit thema en er zullen nog vele volgen! 
Enkele boeken zijn echter toppers die tijdens de begeleidingen vaak aanbod komen: 

  • Autisme als contextblindheid; Peter Vermeulen
  • Cognitieve gedragstherapie bij autisme; Caroline Schuurman
  • Geef me de vijf!; Colette de Bruin
  • Ik ben speciaal, psycho-educatie; Peter Vermeulen
  • Handreiking voor jezelf, psycho-educatie; Jan Schrurs
  • Autisme op school; Ina Berckelaer Onnes
  • 10 dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme; Ellen Notbohm
  • Op een blauwe dag geboren; D. Tammet

Brainblocks
Zie: Brainblocks

Ik heb belangstelling voor begeleiding van mensen met autisme. Neem per mail contact met mij op