Brainblocks
Brain Blocks is een doos (tool box) met verschillende materialen zoals diverse houten, magnetische en kunststof onderdelen zoals blokjes, bruggetjes, cilinders e.d. om de werking van het brein te verbeelden; Het doel van Brain Blocks is om één beeld en één taal te creëren met een kind met autisme over zijn autisme. Hierdoor kan er gemakkelijker met het kind en belangrijke anderen in zijn omgeving over autisme en de gevolgen in het dagelijkse functioneren gecommuniceerd worden. Tevens werkt Brain Blocks ondersteunend aan het bewustwordings- en acceptatieproces van kinderen met autisme.

Hoe doen we dit?
In de Brain Blocks doos zitten twee hoofden. Het ene hoofd staat voor het brein van een kind zonder autisme. Het andere hoofd staat voor het brein van een kind met autisme. Inzichtelijk wordt gemaakt hoe het brein van een kind met autisme anders werkt in vergelijking met het brein van iemand zonder autisme. Duidelijk wordt wat een informatieverwerking stoornis is en welke gevolgen dit heeft voor het dagelijkse functioneren van het kind. Ook autisme als contactstoornis komt aan bod. Dit wordt gedaan aan de hand van 16 thema’s.

Ja, ik wil een sessie werken met brainblocks! Neem contact met mij op.

Bevoegdheid
​Brain blocks is goed in te zetten bij psycho educatie. Tevens gebruik ik Brain Blocks informatief bij trainingen en ouderavonden. Om met Brain blocks te mogen werken heb ik de training voor certificering gevolgd bij In Beweging. Brain Blocks en de Brain Blocks workshop is een auteursrechtelijk beschermd product wat exclusief uitgegeven wordt door In Beweging

Meer info: http://www.brainblocks.com/nl