Ernstige spraaktaalproblemen ESM
Mensen met ernstige spraaktaalproblemen hebben moeite met het verwoorden van hun eigen ervaringen. Maar ook is het lastig om vragen te stellen aan de ander.  Doordat ze soms langer moeten nadenken over hoe ze het nu moeten vertellen, missen ze vaak de aansluiting in een gesprek. Negatieve ervaringen in de communicatie hebben veel invloed op het maken van contact, het initiatief nemen tot een gesprek en bij het vasthouden van de aandacht bij het onderwerp. Maar het zelfvertrouwen loopt hierbij de meeste “schade ”op.  Onzekerheid speelt dan een grote rol in het dagelijks functioneren. Het vraagt van de luisteraar empatisch vermogen  en kennis van de taalontwikkeling om in de begeleiding de communicatieve vaardigheden te verstevigen en uit te laten groeien. Het ondersteunen van de innerlijke taal is een vaardigheid die in de begeleiding wordt uitgebouwd.