Integratieve therapie

Er zijn momenten dat het leven veel van u vraagt. Uw draagkracht neemt af terwijl uw draaglast juist toeneemt. U raakt als mens uit evenwicht waardoor klachten kunnen ontstaan. De oorzaak  ligt echter dieper. Integratieve therapie maakt het mogelijk bij uw eigen oplossingen te komen.

 Klachten als:

  • Vermoeidheid
  • Hard werken voor erkenning
  • Faalangst
  • Vastgelopen in het leven van alledag
  • Grip op het leven verloren hebben
  • Last van psychosomatische klachten
  • Niet bij uw eigen kracht kunnen komen om tot actie over te kunnen gaan.

Integratieve therapie heeft als motto "Ieder proces is een proces van zelfverandering". Tijdens de therapie kunt u met uw eigen kwaliteiten uw eigen unieke oplossingen ontdekken.  De therapeut ondersteunt u bij het proces om deze nog onbewuste mogelijkheden te vinden.  Door tijdens het gesprek gebruik te maken van verschillende technieken wordt de oorzaak van het probleem opgespoord en aangepakt. U ontdekt nieuwe wegen en ontwikkelt nieuwe vaardigheden waarmee u zelf uw klacht of probleem oplost. U heeft een actieve en gelijkwaardige rol in de therapie. Integratieve  therapie is oplossings- en doelgericht.  Afhankelijk van uw inbreng  is het mogelijk om de begeleiding succesvol af te ronden binnen 5-15 sessies.

Middels wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat iedere therapievorm even goed werkt.
Ieder mens is anders en ieder mens heeft een andere therapeutische benadering nodig. Intergratieve therapie is een therapievorm waarin uw 6 dimensies waarmee u uw problemen ervaart en/of oplost allen de aandacht krijgen binnen het gesprek. Er is aandacht voor het denken, voelen, handelen, sociale dimensie, sprituele dimensie, lichaamsgericht werken en wat u inspireert om uw probleem aan te pakken. De grondslag van integratieve therapie is dat ieder mens alles in zich heeft om zich te ontwikkelen en over een vermogen beschikt om zichzelf te helen.
Denkt u dit spreekt mij aan?
Neem gerust contact op met de therapeut.

Beroepsverenigingen:

Voor kwaliteitsbewaking en bewaring volg  ik diversen bij en nascholingen.
Ik ben aangesloten voor integratieve therapie ECP bij de beroepsverenigingen VIT en NVPA.
Ik ben aangesloten voor integratieve therapie ECP bij de NVECP houders 
Ik ben aangesloten voor integratieve therapie bij de koepelorganisatie RBCZ
Voor klachtenbehandeling ben ik lid van de S.C.A.G.

Informatie over de kosten Integratieve therapie 
Voor een sessie therapie wordt  met de client een uurtarief tijdens het intakegesprek afgesproken.
De sessie duurt gemiddeld 1 uur. Het aantal sessies om te komen tot een succesvolle afsluiting van het traject is 8-15 keer.

Vergoeding vanuit de ziektekostenverzekering is mogelijk lees hier