Levensloopbegeleiding

Met levensloopbegeleiding is het doel dat de client zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de maatschappij. In deze begeleidingstrajecten worden doelen uitgewerkt die een langere oefenperiode nodig hebben om tot zelfstandig handelen te komen.  Meestal spreekt men van levensloopbegeleiding wanneer de client een psychiatrische stoornis heeft.

Levensloopbegeleiding is inzetbaar op momenten wanneer grote veranderingen plaatsvinden. Dit noemt men ook wel de zgn. transitiemomenten. Zoals  starten met een studie, zelfstandig wonen, veranderingen op het werk, vader/moederschap ed. Om deze veranderingen het hoofd te kunnen bieden kan een begeleiding een goede steun zijn. 

Wat zijn de mogelijkheden bij levensloopbegeleiding?

  • De begeleiding richt zich op kinderen, tieners, jongvolwassenen en volwassenen met ASS en/of ADD of ADHD.
  • De begeleiding kan gericht worden op de thuissituatie of kan ingezet worden op scholen, stage of werk.
  • De begeleiding wordt ingezet om inzicht in eigen handelen te vergroten waarbij de client zelf de regie heeft en weet wat goed voor zichzelf is.
  • Veelal wordt er gewerkt met de socratische gespreksmethode zodat de client zelf actief betrokken is in de begeleiding.
  • Verschillende methodieken/ materialen kunnen worden in gezet bij het bereiken van het ontwikkeldoel die de client voor ogen heeft. Een overzicht van deze methodieken zie het menu aan de rechterkant van deze pagina.
  • Regelmatig wordt de begeleiding geëvalueerd en worden de activiteiten in een verslag vastgelegd.

Indien nodig wordt ook de eventuele partner of gezin betrokken bij het traject.
Spreekt u dit aan? Mail voor meer informatie

Beroepsverenigingen:
Voor kwaliteitsbewaking t.a.v. autisme volg  ik diversen bij en nascholingen.
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging IBVA.
Ik neem deel aan een intervisiegroep en overleggen met autismespecialisten gericht op reflectie van eigen handelen en vakkundigheid.  

Kosten (Levensloop)Begeleiding
EUR 90,= per begeleiding. Een gemiddelde  begeleiding duurt 1,5 uur.
Frequentie kan variëren van wekelijks tot eens per half jaar.
Levensloopbegeleiding kan een langere periode bestrijken.
Levensloopbegeleiding vanuit PGB is mogelijk zie hier