Loekemeijer methode
Methode voor gehechtheidsontwikkeling

Naast het aangeboren zelfhelend vermogen  speelt ook goed gehecht zijn bij tot een goede ontwikkeling van zelfredzaam zijn.  Als gehechtheidonderzoeker werk ik met de Loekemeijer methode.

Gehechtheidsonderzoek
De methode is ontwikkeld voor mensen met een autisme spectrumstoornis maar past ook bij mensen met gestolde rouw, mensen met achterstand of problemen in de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties, bij “onveilige hechting” bij persoonlijkheidsproblematiek, bij mensen die een scheiding meemaken, bij problemen in de sensorische informatieverwerking en bij mensen met ADHD/ADD.

De Attachment Development Autism (ADAut) is een wetenschappelijk gevalideerd onderzoeksinstrument. Waarmee  het onderzoek wordt uitgevoerd. Dankzij deze onderzoeksresultaten is het mogelijk om met de begeleiding zeer gericht aan te sluiten bij de client en de ontwikkelingsfasen van de gehechtheid. 

Begeleiding vanuit de Loekemeijer methode
Het belangrijkste in de begeleiding is dat de client stappen zet op basis van bewustwording en het aanvoelen i.t.t. het aangeleerd krijgen van “trucjes op cognitief niveau”.  De client kan allen dan vanuit zichzelf stappen zetten in de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties, emotionele ontwikkeling en sociale ontwikkeling. Vanuit de onderzoeksresultaten en in de praktijk blijkt dat de gehechtheidsontwikkeling mogelijk is voor mensen die hier belangstelling voor hebben.

Werkwijze onderzoek
Het onderzoek bestaat uit een vooronderzoek  en drie contact momenten van 1,5 uur wat nodig is om het gehechtheidsproces goed in kaart te brengen. Na het onderzoek ontvangt de client een uitgebreid rapport met begeleidingsadviezen.

Begeleiding
De begeleiding bestaat uit wekelijks een moment van 1,5 uur waarin de client inzicht krijgt in zijn of haar ontwikkeling en vanuit dit inzicht stappen kan zetten in het gehechtheidsproces. Gemiddeld is er 2 jaar nodig om het gehele gehechtheidsproces als volwassene goed te doorlopen. In de begeleiding wordt er gewerkt vanuit principes van actieve nabijheid.

Kosten
De kosten voor het onderzoek (vooronderzoek & gesprekken & onderzoeksverslag) is EUR 1272,-
De begeleiding die eventueel na het onderzoek kan starten duurt ongeveer 2 jaar. De kosten hiervoor zijn EUR 90,= voor 1,5 uur wekelijkse begeleiding.

Meer informatie:
Over de methode, de theorie en werkwijze zie: Yvonne Loekemeijer methode
Wetenschappelijk artikel
Aanmelding of vraag: mail naar caroline zoon