Narratieve Taal-Teken-Therapie (NTTT)
De Narratieve Taal-Teken-Therapie ( NTTT ) is ontwikkeld door Dr. Claudia Blankenstijn.
Het doel van deze vorm van taaltherapie is het kind te leren vertellen. Ouders leren gespreks. en verhaal technieken toe te passen om hun kind daarbij te ondersteunen. Wat gezegd wordt, wordt tegelijk getekend door het kind, de ouder en/of door de therapeut, zodat het verhaal zichtbaar wordt en blijft. De belasting voor de taalaandacht en het taalgeheugen van het kind is zo heel gering. Bij het vertellen leert het kind om een anekdote te vertellen geordend naar bijvoorbeeld plaats (waar?), tijd (wanneer?) en causaliteit (waarom?). Ondertussen werken ouder en therapeut nauw samen om aan te sluiten bij de talige inhoud en communicatieve behoefte van het kind, zodat
•    de verstaanbaarheid verbetert;
•    de begrijpelijkheid toeneemt;
•    het kind taal- en communicatieregels in acht neemt;
•    de communicatiever bijdrage van het kind door de ouder kan worden geaccepteerd;
•    zowel kind en ouder plezier krijgen in samen praten en vertellen over alles dat hen bezighoudt.
De Narratieve Taal-Teken-Therapie is een taaltherapie  die gericht is op kinderen met een taalstoornis en de ouders te leren om de regels voor taal, de regels voor communicatie en de regels voor contact toe te passen. Deze therapie gaat uit van de (talige) mogelijkheden van kind en ouder, en de individuele talige vrijheid wordt met alle respect benaderd. Voor meer informatie http://www.claudiablankenstijn.nl/index.html

Somconsult & NTTT
Vanuit Somconsult wordt deze methode ingezet wanneer ouders en kind graag met elkaar in gesprek willen gaan zodat verhalen weer vertelt kunnen worden. Vanuit Somconsult wordt geen logopedie gegeven. NTTT wordt ingezet vanuit de onderwijsexpertise de opgedaan is vanuit “Cluster 2”. Uiteraard heeft Caroline de opleiding gevolgd bij Claudia Blankenstijn en volgt ze ook de nascholingen.

Neem contact op met Caroline Zoon