Onderwijsbegeleiding
De expertise van SOM consult wordt voor onderwijsbegeleidingen ingezet bij de volgende hulpvragen:

  • Begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften vanuit een eigen leer,- en denkstijl.
  • Begeleiding van leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS)
  • Begeleiding van leerlingen op het gebied van ontwikkelen en ondersteunen van spraak-taalproblemen
  • Begeleidingen van leerlingen met AHDH/ADD omtrent werkhouding en concentratieproblemen
  • Begeleiding van leerlingen op de stageplek.
  • Begeleiding van de leerkracht/docent m.b.t beroepsattitude (coaching op de werkvloer)
  • Begeleiding van de leerkracht/docent m.b.t.deskundigheidsbevordering m.b.t. onderwijsbehoeften leerling

Onderwijsbegeleiding kan ook gegeven worden als er geen sprake is van een arrangement. Ouders of de school of het samenwerkingsverband dragen dan zorg voor de financiering.

Vanuit SOMconsult kunnen er verschillende interventies worden ingezet tijdens de leerlingbegeleidingen.
​Neem contact op.