Psycho-educatie

Iedereen wil zijn of haar eigen leven beïnvloeden en wil keuzes maken.  Om keuzes te kunnen maken is het belangrijk dat u uw zelf leert kennen in relatie tot anderen. Wat zijn uw sterke kanten, wat zijn uw zwakke kanten. Wat zijn triggers  waardoor u net even niet handig reageert?  Een belangrijke rol van psycho-educatie is het vinden van de balans tussen kunnen en aankunnen. Mensen kunnen veel, maar is er genoeg energie om het áán te kunnen? (Heijkoop 1995)

Tijdens psycho-educatie leert u dingen over uzelf. Over hoe u bent en hoe u reageert of kunt reageren. Zelfinzicht, zelfcontrole en het werken aan oplossingsgerichte strategieën, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden zijn belangrijke elementen van de psycho-educatie. Persoonlijke gebeurtenissen uit de alledaagse praktijk worden geanalyseerd, nader bekeken door u zelf en samen worden er (mogelijke) oplossingen geformuleerd. Bij psycho-educatie wordt er altijd oplossingsgericht gewerkt.

Ik heb een jarenlange ervaring in het geven van psycho-educatie aan mensen met een diagnose

  • Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
  • Attention Deficit Disorder (ADD ) 
  • Attention Deficit Hyper Disorder (ADHD)

Ik heb een jarenlange ervaring in het geven van psycho-educatie aan mensen die

  • Spraak-taalproblemen hebben
  • Slechthorend zijn
  • Denken in beelden en gebeurtenissen

Ik heb belangstelling voor psycho-educatie. Neem contact op.