Persolog® stressmodel
Stress,- en Managementmodel van Persolog geeft je inzicht hoe je gezond om kan gaan met stress.
Onderzoek toont aan dat steeds meer werknemers thuis zitten door stress.Vanuit Somconsult wordt ook ervaren dat het vaak jonge mensen zijn die door verschillende stressoren moeilijkheden ondervinden bij studie en/of werk.
Ieder mens ervaart andere stressoren, verschillende strategieën zijn mogelijk om hiermee om te gaan.
Het persolog® stressmodel biedt hierbij een instrument aan dat helpt om uw persoonlijke stressoren en stressgedrag vast te stellen en coping strategieën te benoemen voor de korte termijn en voor de lange termijn
Hierdoor ontstaat een persoonlijk gerelateerdkrachtig instrument waarmee u zich kunt ontwikkelen op de werkvloer.
Mede door de koppeling naar persoonlijkheidsprofielen en integratieve coaching neemt u een actieve positie in ten aanzien van uw arbeid of studieontwikkelng.

Ja, ik heb belangstelling voor Persolog Stressmodel. Neemt u contact met mij op? 
Meer informatie over de kosten

Kleur je toekomst! is het motto vanuit SOM consult. Bewustwording van eigen stressmodel heeft een positief effect op het ontwikkelen van een goede beroepshouding die bij je past waardoor uw toekomst weer kleur krijgt. Daarom past het stressmodel van Persolog als tool binnen de visie van SOMconsult