Vergoedingen vanuit de zorgverzekeraars:
Integratieve therapie en hypnotherapie worden door veel zorgverzekeraars via de aanvullende zorgverzekering gedeeltelijk en/of volledig vergoed. Deze vergoeding valt onder complementaire zorg/alternatieve geneeswijzen. Een verwijzingbrief van een huisarts is niet nodig om voor deze vergoeding in aanmerking te komen. U kunt bij u zorgverzekeraar informeren naar de mogelijkheden tot vergoeding van de behandeling. Belangrijk hierbij is dat u de AGB code vermeld in uw correspondentie.
Informatie over de hoogte van de vergoeding door de verschillende zorgverzekeraars is te vinden op de site van de NVPA.
Ook kunt u op de website van de VIT de vergoedingen door verschillende zorgverzekeraars vinden.
Neem vooraf contact op met uw verzekeraar omtrent deze vergoedingen.
Bij uw gesprek met uw verzekeraar kunt u  de AGB codes & de lidmaatschapnummers  van de beroepsverenigingen aangeven die Somconsult heeft.


AGB codes Somconsult:
Integratieve Therapeut,Hypnotherapeut, Lichaamsgerichte psychosociale therapie
Vestigingscode is: 94063776   
Code behandelaar: Somconsult is Caroline Zoon: 94103952

Integratieve Therapeut,Hypnotherapeut, Lichaamsgerichte psychosociale therapie kan ook ingezet worden middels psychosociale zorg:
Vestigingscode is: 90064835
Code behandelaar: Somconsult is Caroline Zoon: 90105543

AGB code Somconsult m.b.t. Levensloopbegeleiding/PGB
Somconsult beschikt over een Vecozocertificaat.
Dit certificaat is gekoppeld aan code 41412873.

Lidmaatschappen
De praktijk is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

Internationale beroepsvereniging voor autismespecialisten (IBVA) 
Caroline Zoon lidnummer 003 


Beroepsvereniging NVPA (het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen)
Lidnummer:104240

Beroepsvereninging VIT (Voor integraal therapeuten) 
Lidnummer: 599.18.A

European Association for psychotherapy (ECP houder) 
Lidnummer: 409157

Nederlandse vereniging voor ECP therapeuten
Lidnummer: 10106

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
Lidnummer: 180230R


Als onderwijzer staat Caroline Zoon als geregistreerd docent in het register van CRKBO 
De praktijk heeft haar klacht- en geschillenregeling, conform de richtlijnen van de Wkkgz, ondergebracht via Beroeps & aansprakelijkheidverzekering (BAV) bij Meeuws.

Contact Somconsult