Werkwijze Somconsult

Afspraak maken
U kunt per mail of per telefoon contact opnemen met Somconsult zodat u uw hulpvraag kunt stellen. Somconsult neemt contact met u op om uw (hulp)vraag met u te bespreken en met u te beslissen wat voor u een passend aanbod is en of Somconsult dit aanbod kan bieden of liever doorverwijst naar een collega.

Het eerste gesprek
Na het eerste contact per telefoon of mail volgt een eerste gesprek.
Dit gesprek is op de locatie die u wenst. Tijdens dit gesprek wordt door u in beeld gebracht wat u wilt bereiken, welke doelen u stelt  en wordt met u aan de hand van het aanmeldingsformulier het aanbod vanuit Somconsult besproken.

Dit eerste gesprek kost EUR 85,00
Ja, Ik wil graag een eerste gesprek. Bel mij voor een afspraak.
Ja, ik wil graag een eerste gesprek via de mail afspreken geef dit in uw mail bericht aan.

Bij trainingen vindt een eerste gesprek plaats per telefoon of bij de organisatie waar de training wordt gegeven om zo de doelen, wensen en verwachtingen goed te bespreken. Dan volgt er per mail een offerte. Nadat de offerte getekend is ontvangen door Somconsult zal de trainig verder qua opzet met u besproken worden.
Neem contact met mij op voor een kennismakingsgesprek m.b.t. een training

Vervolg van het traject
Bij individuele trajecten volgt er in het tweede gesprek een opzet van een begeleidingsplan en worden de doelen, wensen en verwachtingen met u samen opgesteld in een document. Dit document krijgt u per mail toegestuurd om te lezen om vervolgens tijdens de 3e sessie zowel de client als de therapeut dit document te tekenen als zijnde een samenwerkingsovereenkomst.

Evaluatie

Tijdens de individuele trajecten & tijdens de training wordt regelmatig geëvalueerd zodat de relatie tussen therapeut- client, begeleider-client, docent & team zo optimaal mogelijk blijft waardoor u in staat bent uw doelen te bereiken.
Somconsult hecht veel waarden aan kwaliteitsbewaking. Deze kwaliteitsbewaking staat nog extra vermeld op de website. Deze informatie vind u hier.Disclamer