DISC modellen van Persolog

Persolog DISC modellen maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in uw werksituatie.

  • Geeft het werk u energie? Hoe komt dat?
  • Onttrekt het werk juist energie? Waardoor ontstaat dit proces?

Het DISC persoonlijkheidsmodel geeft u inzicht in uw sterke en zwakke kanten  gericht op de context waar uw vraag speelt.  Dit kan als ZZP-er, binnen de context op uw werkplek of binnen de context ’arbeid thuis’. De DISC gaat niet uit van typologieën maar kijkt mee vanuit die context die u wilt onderzoeken. Dit levert advies op maat op. Daarom werkt SOM consult graag met dit model.

Het DISC persoonlijkheidsmodel beschrijft menselijk gedrag in concrete situaties met de bedoeling om de eigen behoeften en die van de ander beter te kunnen begrijpen.

 Met het DISC persoonlijkheidsprofiel stelt u aan de hand van twee vragenlijsten uw eigen profiel samen en dan heeft u o.a. de volgende mogelijkheden:

  • Uw persoonlijke sterkten en beperkingen in kaart brengen en uw stijl van werken analyseren
  • Uw omgeving vormen op een manier waardoor u het meest effectief bent.
  • Ontdekken welke bijdrage u kunt leveren aan uw organisatie.
  • Voorkomen van non productieve stress.

Aanpassen van de afname van de Disc voor de doelgroep: Autisme, ADD en ESM

Door de ervaring met het begeleiden van mensen met Autisme, ADD of een ernstig spraaktaalprobleem, wordt de DISC in uitvoering aangepast voor deze doelgroep. Dit kan individueel of in groepsverband. De kracht van de DISC is dat u inzicht krijgt in al uw kwaliteiten. Dat u  deze kwaliteiten onbewust al in de juiste situaties wel/niet gebruikt. De DISC versterkt uw inzicht om hier bewuster mee om te gaan.

Ja, ik heb belangstelling voor werken met de Disc profielen van Persolog. Neem contact met mij op

ZIe ook: www.persolog.nl