Wat is coaching of counseling of therapie?

Coaching
Coaching is een gesprekstechniek waarin u in een gestructureerd en doelgericht proces onderzoekt hoe u anders met uw klacht om kan gaan. Coaching richt zich op het gedrag, op het vergroten van uw effectief gedrag &
vaardigheden en het ontdekken of optimaliseren van uw kwaliteiten. U wilt "iets" ontwikkelen.

Counseling
Bij Counseling is het proces gericht op gedragsverandering. U weet welk gedrag uw wilt veranderen. U merkt echter dat er "iets' is wat u belemmert dit ook te doen. Bij counseling gaat u onderzoeken wat dit iets precies nu is wat u zo belemmert om te bereiken wat u wilt bereiken. Met dit inzicht kunt u weer uzelf coachen en de gedragsverandering ook daadwerkelijk uitvoeren.

Therapie,
Wanneer u echter merkt dat u dit "iets" u blijft belemmeren om de gedragverandering zelfstandig uit te voeren gaat u middels intergratieve therapie onderzoeken wat de oorzaak van dit "iets" is. U wordt geraakt in een gevoel en dit wilt u veranderen. In therapie gaat u dit gevoel wat zo van binnen zit aanpakken bewerken en oplossen.

Coaching, counseling en therapie zijn in de praktijk niet zo strak gescheiden als het er nu staat. Deze vormen versterken elkaar en kunnen in de praktijk ook in elkaar overgaan wanneer de therapeut hiervoor is geschoold. 
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de Integratieve therapeut ECP